Vol 1, No 1 (2013)

American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics

Table of Contents

Articles

Raj Keshwar Prasad, Rajesh Sharma
PDF
01-10
Umesh B. Telrandhe, Vaibhav Uplanchiwar
PDF
11-22
Shravan Kumar Dholi, Ramakrishna Raparla, Kannappan .
PDF
23-36
Ashish Turaskar, Sachin More, Rizwan Sheikh, J. Gadhpayle, Dr. S. L Bhongade, Vikas Shende
PDF
37-41
Dr. Nada KhazalKadhim Hindi
PDF
42-51
Roopa Rani Balivada, Vijayalakshmi P, Venkateswara Rao J, Murthy T E G K
PDF
52-60
P. Veeresh Babu, O. Palakshi Gouda, J. Rajasekhar, S. Satyanarayana, Shelby E. Brooks, Bettaiya Rajanna
PDF
61-70
Saurabh Arjariya, Nitin Nema, Swati Tiwari, Ritu Dubey
PDF
71-77
Ratnaparkhi Mukesh, Patil Pradeep, Jagadale Sachin
PDF
78-82
Dr. Addepalli. V. Raju, Dr. Appala Raju Nemala
PDF
83-97
P. Dzomba, D. Shasha, T. Chayamiti, G. Murambasvina, N. Mudavanhu
PDF
098-106